O projektu

Projekt »Razvoj inovativnih metod učenja uporabe pametnih tahografov za krepitev procesa digitalizacije in razogljičenja prometa« je prepoznal obstoj neskladja med neformalnimi vzorci uporabe tahografov pri poklicnih voznikih in osebju transportnih podjetij, prisotnih v večini članic EU. države. Prepoznana je potreba po zagotavljanju možnosti dodatnega strokovnega usposabljanja poklicnih voznikov in osebja transportnih podjetij za izboljšanje znanja in veščin pri uporabi digitalnih in pametnih tahografov. Prav tako je bilo ugotovljeno, da na tem področju ni kakovostnega programa usposabljanja, na podlagi katerega bi pripadnikom ciljne skupine zagotovili potrebna strokovna znanja, da bodo lahko svoje poklicne naloge opravljali na inovativen, varen in učinkovit način. način, usklajen z najvišjimi vozniškimi standardi EU in praksami uporabe novih tehnologij v prometu. Zaznane prioritete projekta so novi in ​​inovativni pristopi k učenju in usposabljanju ter okoljska trajnost. Skladno s tem se bodo v okviru projekta izvajale aktivnosti, ki bodo prispevale k reševanju obstoječih problemov in nedoslednosti z oblikovanjem neformalnega kurikuluma za poklicno izobraževanje, izdelavo spletnega seminarja o razogljičenju prometa, izdelavo interaktivne digitalne platforme z spremljanje e-izobraževanja in virtualne sobe ter izvajanje testnih izobraževanj.


Trajanje izvajanja projekta je 15 mesecev, od 1.3.2022. do 1.6.2023.


Projekt izvajamo v partnerstvu treh organizacij, in sicer Pučke odprte univerze AMC Nova Gradiška, Pannonie Consulting d.o.o. in Prometni center Blisk d.o.o. Partnerstvo je nastalo na podlagi izkušenj, strokovnega znanja in izvedbenih sposobnosti organizacij. Cilj takšnega partnerstva je zagotoviti dodano vrednost, to je potencial za krepitev zmogljivosti in izmenjavo znanja na medregionalni ravni ter odziv na potrebe ciljnih ciljnih skupin.

Ciljna skupina

Ciljne skupine projekta so razdeljene v tri kategorije:
Poklicni vozniki kot neposredni udeleženci v cestnem prometu, ki nimajo ustrezne, kakovostne in celovite strokovne izobrazbe in usposabljanja za uporabo digitalnih in pametnih tahografov.
Transportna podjetja in njihove kadre je treba usmeriti v nove, izboljšane sisteme pomoči v cestnem prometu in transportu, da bi dosegli višjo raven logističnih storitev, ki jih opravljajo.
Izvajalci storitev strokovnega izobraževanja in usposabljanja v cestnem prometu, to so inštruktorji in strokovnjaki brez in z znanjem s področja uporabe nove generacije tahografov.

Cilji projekta

  1. Razviti neformalni kurikulum mikro kvalifikacij za poklicne voznike na področju uporabe tahografov nove generacije.
  2. Ustvarite inovativno digitalno platformo “DriveLab”.
  3. Izboljšati zmogljivosti partnerskih organizacij in okrepiti partnerstvo z deležniki, ki delujejo na področju razvoja programov poklicnega usposabljanja poklicnih voznikov.
  4. Spodbujati okoljsko trajnost v skladu s politikami EU.

Rezultati projekta

  1. Oblikovali neformalni program usposabljanja poklicnih voznikov na področju uporabe tahografov nove generacije, s čimer bomo posredno povečali število strokovno usposobljenih poklicnih voznikov, ki bodo lahko uporabljali storitve digitalnih in pametnih tahografov za izpolnjevanje obveznosti evidentiranja in hrani podatke o svojih delovnih aktivnostih na podlagi novo oblikovanega učnega načrta.
  2. Izdelana digitalna platforma »DriveLab«, ki bo vsebovala vsa gradiva, nastala v okviru projektnih aktivnosti, ter izobraževalni program e-učenja na področju uporabe digitalnih in pametnih tahografov za poklicne voznike, s čimer bo omogočeno učenje na daljavo za poklicne voznike.
  3. Okrepljena transnacionalna razsežnost partnerstva.
  4. Vsi produkti tega projekta so na voljo v digitalni obliki, kar bo prispevalo k doseganju ciljev, opredeljenih v strategiji Evropskega zelenega načrta.
  5. Webinar »DeCarbo traffic« je bil ustvarjen kot dodana vrednost digitalni platformi, ki prikazuje načine in metode, kako lahko s pametnim načrtovanjem transportnih sistemov in povečano učinkovitostjo upravljanja prometa bistveno zmanjšamo količino izpustov CO2 plina v tovornem prometu.
  6. Z namenom razširjanja rezultatov projekta je bila oblikovana evropska neformalna mreža institucij za izobraževanje odraslih in ključnih deležnikov v prometnem sektorju.

Partnerji

Stik

Ustanova za obrazovanje odraslih Pučko otvoreno učilište Auto moto centar Nova Gradiška
Kožarska 2
35400 Nova Gradiška
Hrvatska

E-mail:
srednjaskola@pou-amc.hr
info@pou-amc.hr
pouamcngsrednja@gmail.com

Tel.: +385 (0)35 346 600, Slavica Štefanac

 

Skip to content